Preskočiť na obsah

Dodatok č. 1-2014 k VZN 3-2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce