Preskočiť na obsah

Folklórny a divadelný súbor DUBKÁČIK

Na tradície našich otcov nadväzuje Folklórny a divadelný súbor Dubkáčik pôsobiaci v obci Buzitka, okres Lučenec  na juhu stredného Slovenska v Banskobystrickom kraji. 

Začiatok obnovenej činnosti  súboru sa datuje na rok 2012, pričom korene divadelníctva a folklóru siahajú už od ukončenia prvej svetovej vojny. Cieľom súboru je všestranne podporovať ochotníkov, divadelníkov a folklórnych aktivistov pri vlastnej tvorbe a pri prezentácii kultúry, folklóru, výsledkov historického prieskumu alebo divadelného a iného umenia na Slovensku i v zahraničí. Činnosť je spätá s umeleckými aktivitami všetkého druhu, od organizovania a zúčastňovania sa folklórnych a divadelných vystúpení, prehliadok, festivalov i iných podujatí. Snahou je zabezpečovať lokálny historický, všeobecný prieskum obce Buzitka a jej širšieho okolia. Folklórna činnosť sa zameriava hlavne na novohradský a podpoliansky región.

Vo svojom repertoári má súbor množstvo scénických programov tradícií a zvykov, tanečno – speváckych choreografií  z regiónov Novohrad a Podpoľanie. Folklórny a divadelný súbor Dubkáčik absolvoval  množstvo úspešných vystúpení, ktoré mali veľmi pozitívny ohlas u priaznivcov, ale i u odbornej verejnosti doma a v zahraničí.

Viac informácií nájdete na internetovej stránke súboru Dubkáčik a sociálnych sieťach.