Preskočiť na obsah

Obec v kocke

Okres


Lučenec

Región


Novohrad

Samosprávny kraj

Banskobystrický

Počet obyvateľov

502

Rozloha

1 380 ha

Prvá písomná zmienka

V roku 1350

Obec Buzitka leží vo východnej časti Lučeneckej kotliny, na severozápad od Fiľakova, na terase potoka Suchá.

Nadmorská výška v strede obce je 205 metrov nad morom.

Obec Buzitka má 502 obyvateľov.

Katastrálna výmera obce predstavuje 1 380 ha.     

Obec Buzitka sa skladá z 5 častí a to: Buzitka, Krásna, Nový Sad, Ipeľka, Dóra.

Demografia obce

POČET OBYVATEĽOV K 1.1.2017501
Počet narodených detí3
Počet zosnulých obyvateľov8
Počet prihlásených obyvateľov na TP14
Počet odhlásených obyvateľov z TP9
AKTUÁLNY POČET OBYVATEĽOV501
Počet žien246
Počet mužov255
Počet obyvateľov podľa jednotlivých častí obce Buzitka
Buzitka367
Krásna28
Nový Sad43
Ipeľka10
Dóra53
Spolu501
Veková štruktúra obyvateľov obce Buzitka
VekPočet obyvateľovŽenyMuži
0-617116
6-15402416
15-181367
18-55265120145
55-60442123
60 a viac1226458
Spolu501246256
Priemerný vek41 r.
Najvyšší vek99 r.

Aktuálny stav k 01.01.2018

POČET OBYVATEĽOV K 1.1.2017502
Počet narodených detí5
Počet zosnulých obyvateľov5
Počet prihlásených obyvateľov na TP7
Počet odhlásených obyvateľov z TP7
AKTUÁLNY POČET OBYVATEĽOV502
Počet žien248
Počet mužov254
Počet obyvateľov podľa jednotlivých častí obce Buzitka
Buzitka374
Krásna29
Nový Sad39
Ipeľka11
Dóra49
Spolu502
Veková štruktúra obyvateľov obce Buzitka
VekPočet obyvateľovŽenyMuži
0-6322111
6-15422121
15-181358
18-55270120150
55-60482325
60 a viac975839
Spolu502248254
Priemerný vek41 r.
Najvyšší vek98 r.

Aktuálny stav k 01.01.2017

POČET OBYVATEĽOV K 1.1.2016502
Počet narodených detí5
Počet zosnulých obyvateľov7
Počet prihlásených obyvateľov na TP15
Počet odhlásených obyvateľov z TP7
AKTUÁLNY POČET OBYVATEĽOV502
Počet žien248
Počet mužov254
Počet obyvateľov podľa jednotlivých častí obce Buzitka
Buzitka376
Krásna28
Nový Sad40
Ipeľka11
Dóra47
Spolu502
Veková štruktúra obyvateľov obce Buzitka
VekPočet obyvateľovŽenyMuži
0-628199
6-15422121
15-181358
18-55270120150
55-60482325
60 a viac1016041
Spolu502248254
Priemerný vek41 r.
Najvyšší vek97 r.

Aktuálny stav k 01.01.2016

POČET OBYVATEĽOV K 1.1.2015496
Počet narodených detí2
Počet zosnulých obyvateľov3
Počet prihlásených obyvateľov na TP5
Počet odhlásených obyvateľov z TP4
AKTUÁLNY POČET OBYVATEĽOV496
Počet žien243
Počet mužov253
Počet obyvateľov podľa jednotlivých častí obce Buzitka
Buzitka366
Krásna29
Nový Sad40
Ipeľka11
Dóra50
Spolu496
Veková štruktúra obyvateľov obce Buzitka
VekPočet obyvateľovŽenyMuži
0-6291910
6-15422022
15-181257
18-55279126153
55-60412021
60 a viac935340
Spolu496243253
Priemerný vek41 r.
Najvyšší vek97 r.

Aktuálny stav k 31.03.2015

POČET OBYVATEĽOV K 1.1.2014511
Počet narodených detí 1
Počet zosnulých obyvateľov 6
Počet prihlásených obyvateľov na TP9
Počet odhlásených obyvateľov z TP19
POČET OBYVATEĽOV K 31.12.2014496
Počet žien244
Počet mužov252
Veková štruktúra obyvateľov obce Buzitkak 31.12.2014
VekPočetobyvateľovŽenyMuži
0 – 625169
6 – 15432122
15 – 181358
18 – 55281128153
55 – 60371918
60 a viac975542
Spolu496244252
Priemerný vek41 r.
Najvyšší vek96 r.
Počet obyvateľov podľa jednotlivých častíobce Buzitka k 31.12.2014
Buzitka362
Krásna29
Nový Sad40
Ipeľka11
Dóra54
Celkom496
Počet obyvateľov k 01.01.2013523
Počet narodených detí 3
Počet zosnulých obyvateľov 7
Počet prihlásených obyvateľov na TP6
Počet odhlásených obyvateľov z TP14
Počet obyvateľov k 31.12.2013511
Počet žien251
Počet mužov260

Veková štruktúra obyvateľov obce Buzitkak 31.12.2013
VekPočetobyvateľovŽenyMuži
0 – 6301713
6 – 15432122
15 – 1816610
18 – 55288136152
55 – 60371621
60 a viac1045945
Spolu511251260
Priemerný vek40 r.
Najvyšší vek95 r.

Počet obyvateľov podľa jednotlivých častí obce Buzitka k 31.12.2013
Buzitka367
Krásna31
Nový Sad39
Ipeľka13
Dóra61
Spolu511
Počet obyvateľov k 01.01.2012529
Deti narodené v roku 20124
Počet zosnulých obyvateľov8
Počet prihlásených obyvateľov na TP5
Počet odhlásených obyvateľov z TP7
Počet obyvateľov k 31.12.2012253
Počet žien257
Počet mužov266

Počet obyvateľov podľa jednotlivých častí obce Buzitka

k 31.12.2012

Buzitka371
Krásna32
Nový Sad41
Ipeľka12
Dóra67
Celkom523

Veková štruktúra obyvateľov obce Buzitka

k 31.12.2012

VekovákategóriaPočetobyvateľovŽenyMuži
0 – 6331518
6 – 15392118
15 – 18211011
18 – 55291137154
55 – 60391722
60 a viac1005743
Spolu523257266
Priemerný vek40 r.
Najvyšší vek94 r.
Počet obyvateľov k 01.01.2011527
Počet narodených detí4
Počet zosnulých obyvateľov4
Počet prihlásených obyvateľov na TP9
Počet odhlásených obyvateľov z TP7
Počet obyvateľov k 31.12.2011529
Počet žien260
Počet mužov269
Veková štruktúra obyvateľov obce Buzitka k 31.12.2011
VekPočet obyvateľovŽenyMuži
0 – 6331716
6 – 15402020
15 – 18201010
18 – 55295137158
55 – 60401822
60 a viac1015843
Spolu529260269
Počet obyvateľov podľa jednotlivých častíobce Buzitka k 31.12.2011
Buzitka368
Krásna33
Nový Sad44
Ipeľka16
Dóra68
Celkom529
Priemerný vek40 r.
Najvyšší rok93 r.

Počet obyvateľov k 1.1.2010              514

Počet narodení v roku   2010             8 deti   :  5 dievčat, 3 chlapci

                                                                 Viktória Malatincová          29.03.2010

                                                                 Anna Červienková             01.04.2010

                                                                 Tadeáš Malček                  16.04.2010

                                                                 Sofia Rubintová                17.05.2010

                                                                 Kristián Adamec                07.09.2010

                                                                 Sabina Kováčiková            11.06.2010

                                                                 Matej Kovaľský                31.08.2010

                                                                 Miroslava Ľalíková             23.10.2010

V roku 2010 nás opustili:           Ľudovít Majer

                                              Bohumila Vránová

                                              Juraj Hanula

Prisťahovaní obyvatelia do obce v roku 2010           : 19

Odsťahovaní obyvatelia z obce v roku 2010            : 11

Počet obyvateľov k 31.12.2010       :           527      z toho ženy     : 256

                                                                                             Muži    : 271

Priemerný vek : 40 rokov

Najstarší občan Buzitky

Starostka obce Helena Ševčíková s dvoma žiačkami ŽŠ Buzitka navštívila dňa 20.1.2011 pána Rudolfa Šuleka, ktorý sa práve v tento deň dožil krásnych 93. narodenín.

Pán Rudolf Šulek je najstarším občanom našej obce.

Návštevou bol milo prekvapený a hlavne dojatý, že si po toľkých rokoch jeho  práce, obetavosti, rozdávaním dobroty, skromnosti a pomoci iným na neho spomenul niekto aj so samosprávy. Pán Šulek vo svojom plodnom živote urobil pre Buzitku a jej občanov veľmi veľa. Je ťažké to spomenuť v pár riadkoch, ale nebolo by jeho nadšenia, odhodlania a obetavosti, tak dodnes nemáme v obci kostol. Je to výnimočný, dobrý a skromný človek ktorého každý v obci váži!

Pán Šulek patrí Vám veľké ďakujem a želám Vám  v mene celej obce do ďalších  rokov Vášho života, veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania!

V mene celej obce, Helena Ševčíková, starostka