Preskočiť na obsah

Upovedomenie o začatí konania ústneho pojednávania spojeného s miestnou obhliadkou