Preskočiť na obsah

VZN 5-2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce