Preskočiť na obsah

VZN 5-2012 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady