Preskočiť na obsah

VZN č. 4 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ, o výške príspevku v MŠ, ŠKD a VŠJ